Felix

Felix je komplexní a jednoduchý systém pro řízení výroby, který lze snadno přizpůsobit potřebám zákazníka. S naší aplikací můžete začít na jednom PC a postupně přecházet k síťovému provozu a současné práci desítek uživatelů. Kvalitní, bezpečné a výkonné aplikace jsou postaveny na nejmodernějších technologiích Java a SQL databáze.

Řešení je určeno pro malé společnosti, které potřebují evidovat a řídit zakázkovou výrobu. Ačkoli program byl primárně vyvinut pro strojní výrobu, neobsahuje omezení jen na tento typ výroby. Charakteristickým znakem je snadná implementace a udržení nízkých nákladů při pořízení i provozu. Zakázkové řízení je možné používat „tak jak je“ anebo upravit „na míru“ podle aktuálních potřeb organizace.

Felix je určen přednostně pro práci v cloudVaše data jsou uložená na serverech třetí strany a vy tak nenesete náklady na údržbu vlastní serverové infrastruktury. , je však možné jej plně provozovat i na vlastní síti zákazníka. Při použití varianty pro cloudVaše data jsou uložená na serverech třetí strany a vy tak nenesete náklady na údržbu vlastní serverové infrastruktury. dosahujeme pozoruhodně nízkých nákladů na pořízení, instalaci a provoz aplikace. V tomto případě uživatel vystačí pouze s PC, která mají přístup na internet. Zákazník nepotřebuje vlastní server a datovou síť, neřeší správu serveru, poruchy, údržby ani zálohování dat. Řešení není omezeno na dosah vlastní sítě, přístup k datům máte z jakékoli lokality. Jedinou podmínkou provozu v cloudVaše data jsou uložená na serverech třetí strany a vy tak nenesete náklady na údržbu vlastní serverové infrastruktury. je dostupné připojení na internet.

Felix řeší tyto úlohy

Pic 01

Marketing a prodej

Je určen pro správu adresáře a dalších důležitých obchodních informací.

Pic 02

Zakázky

Umožňují provádět snadné plánování a odvádění výroby, výpočet nákladů a zisku.

Pic 02

Výrobní předpisy

Příprava výrobních předpisů a výpočet nákladů v rozsahu spotřeby operací, materiálů a nákladů na kooperace. Data z výrobních předpisů jsou propojena na zakázky.

Pic 01

Nákup

Obsahuje žádanky na nákup materiálů a služeb a objednávky

Pic 02

Sklady

Jsou určeny ke správě číselníku materiálů, skladových karet a pohybů.

Pic 02

Základní a personální

Obsahuje organizační a personální údaje, sdílené v celém programu. Tato část je rovně určena k správě a přidělování rolí uživatelům programu.

Přínosy nasazení Felix

Optimalizace procesů výroby a prodeje

Úspěch firmy přímo souvisí s kvalitním řízením. IS Felix přímo podporuje hlavní a podpůrné procesy nezbytné pro zakázkový způsob řízení výroby. Díky Felix máte okamžitý přehled o stavu zakázek a jejich rozpracovanosti.

Optimalizace nákladů

Felix podporuje efektivní zadání výrobních předpisů a kalkulací výrobků pomocí rozpisu operací, materiálů a kooperací. Takto získáte aktuální náklady na výrobek jako důležitý nástroj pro ekonomiku výroby.

Optimalizace řízení pracovníků

Felix umožňuje zadávat úkoly pracovníkům prostřednictvím úkolových lístků, následně vyhodnotit plnění úkolů a promítnout pracovní výsledky do mezd.

Optimalizace nákupu

Propojení systémů žádanek, objednávek, zakázek a skladů snižuje riziko chyby v nákupu materiálů a služeb.

Optimalizace skladových zásob

Máte stále aktuální přehled o stavu zásob materiálů, polotovarů a nástrojů. Díky tomu můžete optimalizovat procesy nákupu materiálů pro výrobu.

Pořádek v evidencích

Pomocí programu Felix máte všechny důležité údaje bezpečně uložené na jednom místě. Tyto údaje jsou přístupné pracovníkům podle jejich pracovního zařazení tak, aby nedošlo k jejich zneužití a ztrátě.

Vlastnosti Felix

Moderní

Software rychlý, výkonný, spolehlivý a bezpečný díky tomu, že je vytvořen v jazyce Java a data jsou uložena v moderní SQL databázi. Toto řešení neklade velké nároky na kapacitu ani výkon serverů.

Ekonomický

Verze pro cloudVaše data jsou uložená na serverech třetí strany a vy tak nenesete náklady na údržbu vlastní serverové infrastruktury. nevyžaduje budování nákladné infrastruktury ani zajišťování služeb pro správu sítí a serverů. Provoz nevyžaduje žádné vlastní specialisty IT. U cloudVaše data jsou uložená na serverech třetí strany a vy tak nenesete náklady na údržbu vlastní serverové infrastruktury. řešení neplatíte drahé licence za software ani za jeho technickou podporu. Platíte pouze za provoz uživatelů, které aktuálně potřebujete. Tímto způsobem významně šetříte náklady na pořízení a provoz software.

Spolehlivý

Předchozí verze systému Felix se vyznačovala velkou stabilitou a odolností proti lidským chybám. Felix 1 u zákazníků funguje řadu let bez poruch a požadavků na náročnou správu systému. Nová verze aplikuje poznatky z provozu Felix 1 a s využitíém moderních technologií dále posouvá spolehlivost na vyšší uroveň.

Rozšiřitelný

Software je možné na objednávku upravit anebo rozšířit podle potřeb vaší společnosti.

Víceuživatelský

Programy může používat libovolný počet uživatelů, pro které máte zakoupenu licenci na provoz.

Jednoduchý

Program má velmi jednoduché ovládání. Ovládání všech formulářů a výstupů je jednotné, jakmile se uživatel neučí pracovat s jednou obrazovkou, umí pracovat i se všemi obrazovkami stejného typu v celém programu. Přímo z formulářů můžete exportovat data v různých formátech, například do MS Excel. Tiskové sestavy mají jednotný vzhled a výstup je proveden do pdf souborů, které můžete tisknout, uložit na disk anebo odeslat prostřednictvím e-mail.

Bezpečný

Software je navržen tak, aby poskytoval přiměřenou ochranu vašich dat proti zneužití a ztrátě. Přihlášení k programu je standardní pomocí jména a hesla. Hesla jsou předávána a ukládána v zašifrované podobě. V programu jsou uplatněny role, které vymezují přístupy k funkcím programu. Každý uživatel může mít přidělenu jednu anebo více rolí. Každý záznam je označen elektronickou značkou, pomocí které je snadné ověřit, kdo a kdy naposledy upravil záznam. Data v cloudVaše data jsou uložená na serverech třetí strany a vy tak nenesete náklady na údržbu vlastní serverové infrastruktury. jsou zálohována tak, aby byla minimalizována možnost ztráty.

Podporovaný

Software je průběžně udržován. V praxi to znamená především odstraňování případných závad a rozšiřování možností. Nové verze se aktualizují jednoduše po internetu. Uživatelé mohou absolvovat úvodní školení pro zkrácení doby zavedení do praxe. Všechny potřebné činnosti pro provoz a podporu uživatelů v cloudVaše data jsou uložená na serverech třetí strany a vy tak nenesete náklady na údržbu vlastní serverové infrastruktury. jsou zajištěny našimi specialisty.

Nenáročný

Instalace programu je zcela jednoduchá a zvládne ji zaškolený uživatel s běžnými znalostmi používání PC. Pro provoz programu nepotřebujete žádné IT specialisty. Díky provozu v cloudVaše data jsou uložená na serverech třetí strany a vy tak nenesete náklady na údržbu vlastní serverové infrastruktury. není vyžadována žádná složitá infrastruktura, pro provoz postačí obyčejná kancelářská PC s přístupem na Internet.